Ασφαλιστικες Υπηρεσιες

Αστική Ευθύνη

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Μπορούμε όμως να το προστατεύσουμε.

Μαθετε περισσοτερα

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς. Ανάλογα με τη φύση του κινδύνου, η ασφάλεια αστικής ευθύνης διακρίνεται σε οικογενειακή, γενική, εργοδοτική, περιβαλλοντική, ευθύνη προϊόντος και ανάκλησης προϊόντος.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από το άγχος της «άτυχης» στιγμής. Μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, με ταχύτατες διαδικασίες ο παθών θα αποζημιωθεί. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας Ασφάλειες Αλτάνη Βαρελά και ενημερωθείτε.

Ειδικη ασφαλιση

Γενική Αστική Ευθύνη

Οι καλύψεις ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • Υλικές ζημιές

Ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης παρέχονται επιπρόσθετες καλύψεις:

 • Τροφική δηλητηρίαση
 • Πυρκαγιά
 • Έκρηξη
 • Χρήση μηχανημάτων
Ειδικη ασφαλιση

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • Υλικές ζημίες

Με ένα ασφαλιστήριο εργοδοτικής αστικής ευθύνης καλύπτεται:

 1. Η εκ του νόμου εργοδοτική ευθύνη προς τους υπαλλήλους για σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής που ενδεχομένως προκληθούν σε αυτούς σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία τους.
 2. Καλύπτει απαιτήσεις πέρα του ταμείου ασφάλισης του εργαζομένου κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Ειδικη ασφαλιση

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη

Οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει το περιβάλλον και τελείτε εξ αμελείας ή παράλειψη (αστική ευθύνη) και συνδέεται με υποχρέωση αποζημίωσης ή/και άλλες δαπάνες.

Στην περίπτωση περιβαλλοντικής ζημιάς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη η οποία έχει ενσωματωθεί στο εγχώριο δίκαιο (ΠΔ148 / 29-9-2009), υποχρεώνει μια επιχείρηση στα ακόλουθα:

 • Λήψη μέτρων για περιορισμό της ζημιάς
 • Καταβολή ειδικών δαπανών για τυχόν έρευνες
 • Αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερή του κατάσταση
Ειδικη ασφαλιση

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Πρόκειται για ιδιαίτερα εξειδικευμένη ασφάλιση με την οποία καλύπτεται η ευθύνη του κατασκευαστή, παραγωγού ή εμπόρου (ειδική αντιμετώπιση) για λάθη, ελαττώματα και παραλείψεις που σχετίζονται με αυτό καθ’ αυτό το προϊόν, την παραγωγή ή κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία του βάσει των προδιαγραφών κατασκευής του.

Οι όροι ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Σωματικές βλάβες / απώλεια ζωής τρίτων
 • Υλικές ζημιές
Ειδικη ασφαλιση

Ανάκληση Προϊόντος

H αστική ευθύνη ανάκλησης προϊόντων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Ο κίνδυνος ανάκλησης ενός προϊόντος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα κανονιστικά πρότυπα έχουν αυξηθεί σε αριθμό και είναι πλέον πιο αυστηρά, ενώ οι νέοι κανόνες ασφάλειας των προϊόντων εξελίσσονται διαρκώς. Το ανθρώπινο λάθος, η αστοχία υλικού κ.α. είναι αναπόφευκτα γεγονότα και θα εξακολουθούν να συμβαίνουν και στο μέλλον.

Η ανάκληση ενός προϊόντος ενεργοποιεί μια σειρά σημαντικών εταιρικών δαπανών ξεκινώντας από το κόστος απόσυρσης και εξάλειψης του προϊόντος από την αγορά. Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με τα γεγονότα και τις περιστάσεις το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να καταστραφεί ή να αντικατασταθεί.

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης ανάκλησης προϊόντος αποζημιώνει την επιχείρησή σας στην περίπτωση ανάκλησης ενός προϊόντος από την αγορά.

Παναγιωτα δημητροπουλου
5/5
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ;

Ανακαλύψτε μια νέα εμπειρία Ασφάλισης σχεδιασμένη στα μέτρα σας

Scroll to Top