Ασφαλιστικες Υπηρεσιες

Ασφάλιση Οχημάτων

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Μπορούμε όμως να το προστατεύσουμε.

Μαθετε περισσοτερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων

Στην ασφάλεια αυτοκινήτου, οι Ασφάλειες Αλτάνη Βαρελά σας προσφέρει προγράμματα που καλύπτουν εσάς και το αυτοκίνητό σας και προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες!

Τα δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε, χωρίς επιπλέον κόστος για καλύψεις που δεν επιθυμείτε! Έτσι προσαρμόζετε τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Το αυτοκίνητο είναι ένα δημοφιλές μέσο μετακίνησης και συγχρόνως ένα πολύτιμο εργαλείο. Συνεχώς εξελίσσεται παρέχοντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες. Οι τεχνολογικές λύσεις που προσφέρονται ξεπερνούν πλέον τη συμβατική του μορφή (αυτόνομα ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα).

Οι Ασφάλειες Βαρελά Αλτάνη έχουν τη λύση για κάθε τύπο αυτοκινήτου, ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης (ΔΙΚΥΚΛΟ, ΦΙΧ, ΦΔΧ, ΤΑΞΙ κ.α.). Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές παροχές στην ιδανική τιμή.

Βασικη ασφαλιση

Βασική Ασφάλεια Οχημάτων

βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ασφάλιση χερσαίων οχημάτων έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες που επιβάλει ο νόμος. Απευθύνεται σε όλους τους κατόχους και οδηγούς ΙΧ, επαγγελματικών αυτοκινήτων και δικύκλων.

 • Αστική Ευθύνη Σ.Β. €1.300.000 / Υ.Ζ. €1.300.000
 • Αστική Ευθύνη Κλέπτου
 • Αστική Ευθύνη Επιβαινόντων
 • Α.Ε. από πυρκαγιά του καλυπ. οχήματος ΥΖ
 • Απώλεια Εγγράφων συνέπεια ατυχήματος
 • Επίδομα συνέπεια Πυρκαγιάς του Οχήματος
 • Προστασία Αποζημίωσης Αναίτιου πελάτη
 • Σ.Β. από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Σ.Β. εντός φυλασ. χώρων ή κατά τη μεταφορά
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
 • Υ.Ζ. από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Ακατάλληλο Καύσιμο
 • Θραύση Κρυστάλλωv
 • Θραύση Κρυστάλλων Καθρεπτών
 • Κάλυψη αερόσακων
 • Νομική Προστασία
 • Πλήρη Οδική Βοήθεια
 • Προστασία Ασφαλίστρου
 • Φροντίδα Ατυχήματος – Ρυμούλκηση ΕΙΧ
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Υ.Ζ. εντός φυλασ. χώρων ή κατά τη μεταφορά

* Σ.Β. = Σωματικές Βλάβες, Υ.Ζ. = Υλικές Ζημίες

** Το ασφάλιστρο είναι ενδεικτικό και διαμορφώνεται ανάλογα με την χρήση του οχήματος, την ηλικία του ιδιοκτήτη ή του οδηγού, την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος και τον Τ.Κ. που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

***Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης των προαναφερθέντων καλύψεων.

Ασφαλιση πυροσ - κλοπης

Ασφάλεια Αυτοκινήτου Πυρός - Κλοπής

Η ασφάλεια αυτοκινήτου πυρός / κλοπής, περιλαμβάνει τις ίδιες καλύψεις με τη βασική ασφάλεια αυτοκινήτου και επιπρόσθετες σημαντικές καλύψεις:

Ολική & Μερική Κλοπή
Η κάλυψη ολικής κλοπής καλύπτει την τρέχουσα αξία του οχήματός σας σε περίπτωση που αυτό κλαπεί. Με την κάλυψη μερικής κλοπής καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας όπως τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου που είναι σταθερά προσδεμένα και απαραίτητα για την κίνησή του (πχ. οι ζάντες).

Πυρός
Η κάλυψη πυρός σας καλύπτει για τις ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά σας κατόπιν πρόσκρουσης και πρόκλησης φωτιάς καθώς και αυτανάφλεξης.

 • Αστική Ευθύνη Σ.Β. €1.300.000/ Υ.Ζ. €1.300.000
 • Αστική Ευθύνη Κλέπτου
 • Αστική Ευθύνη Επιβαινόντων
 • Credit Card Protection
 • Α.Ε. από πυρκαγιά του καλυπ. οχήματος
 • Υ.Ζ. Απώλεια Εγγράφων συνέπεια ατυχήματος
 • Κλοπή Ολική & Μερική
 • Προστασία Αποζημίωσης Αναίτιου πελάτη
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Πυρός / Τρομ. Ενέργειες / Στάσεις / Απεργίες
 • Α.Ε. από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Α.Ε. εντός φυλασ. χώρων ή κατά τη μεταφορά
 • Φυσικά φαινόμενα με χαλάζι χωρίς απαλλαγή
 • Φροντίδα Ατυχήματος – Ρυμούλκηση ΕΙΧ
 • Ακατάλληλο Καύσιμο
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Θραύση Κρυστάλλων Καθρεπτών
 • Κάλυψη αερόσακων
 • Νομική Προστασία
 • Πλήρης Οδική Βοήθεια
 • Προστασία αξίας οχήματος (Οχήματα έως 2 ετών)
 • Υλικές ζημιές από απόπειρα κλοπής
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
 • Υ.Ζ. από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο

* Σ.Β. = Σωματικές Βλάβες, Υ.Ζ. = Υλικές Ζημίες

** Το ασφάλιστρο είναι ενδεικτικό και διαμορφώνεται ανάλογα με την χρήση του οχήματος, την ηλικία του ιδιοκτήτη ή του οδηγού, την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος και τον Τ.Κ. που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

***Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης των προαναφερθέντων καλύψεων.

Μικτη ασφαλιση

Μικτή Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών) περιλαμβάνει την αποκατάσταση από την ασφαλιστική εταιρία των υλικών ζημιών του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος, ακόμα και αν υπεύθυνος για το ατύχημα είναι ο οδηγός του.

Ένα ασφαλιστήριο μικτής ασφάλισης περιλαμβάνει όλες τις καλύψεις που υπάρχουν στην ασφάλεια Πυρός/ Κλοπής και επιπλέον:

 • Την κάλυψη Ιδίων Ζημιών:
  Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή.
 • Την κάλυψη Κακόβουλων βλαβών
  Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα συνέπεια κακόβουλων ενεργειών τρίτων.
 • Αστική Ευθύνη Σ.Β. €1.300.000/ Υ.Ζ. €1.300.000
 • Αστική Ευθύνη Κλέπτου​
 • Αστική Ευθύνη Επιβαινόντων​
 • Credit Card Protection
 • Α.Ε. από πυρκαγιά του καλυπ. οχήματος
 • Απώλεια Εγγράφων συνέπεια ατυχήματος
 • Ίδιες Ζημίες και Κακόβουλες Ενέργειες
 • Κάλυψη Χαλαζιού
 • Κλοπή Ολική & Μερική
 • Προστασία Αποζημίωσης Αναίτιου πελάτη
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού
 • Πυρός / Τρομ. Ενέργειες / Στάσεις / Απεργίες
 • Σ.Β. από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Υ.Ζ. από ανασφάλιστο όχημα
 • Υ.Ζ. από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
 • Υ.Ζ. εντός φυλασ. χώρων ή κατά τη μεταφορά
 • Φροντίδα Ατυχήματος – Ρυμούλκηση ΕΙΧ
 • Φυσικά Φαινόμενα & Θεομηνίες με Χαλαζόπτωση
 • Ακατάλληλο Καύσιμο
 • Θραύση Κρυστάλλωv
 • Θραύση Κρυστάλλων Καθρεπτών
 • Ίδιες Ζημίες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Κάλυψη αερόσακων
 • Προστασία Ασφαλίστρoυ
 • Σ.Β. εντός φυλασ. χώρων ή κατά τη μεταφορά

* Σ.Β. = Σωματικές Βλάβες, Υ.Ζ. = Υλικές Ζημίες

** Το ασφάλιστρο είναι ενδεικτικό και διαμορφώνεται ανάλογα με την χρήση του οχήματος, την ηλικία του ιδιοκτήτη ή του οδηγού, την ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος και τον Τ.Κ. που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

***Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης των προαναφερθέντων καλύψεων.

Παναγιωτα δημητροπουλου
5/5
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ;

Ανακαλύψτε μια νέα εμπειρία Ασφάλισης σχεδιασμένη στα μέτρα σας

Scroll to Top